ماه محرم ماه پر حادثه ای است که اعظم آنها شهادت سیّد الشّهداء علیه السّلام است. در روزهای 1، 2، 3، 4، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12 ، 13، 15، 19، 20، 23، 25، 26، 28 و 29 این ماه وقایعی رخ داده که اکثر آنها مربوط به واقعه کربلاست.

نزدیک شدن امام حسین علیه السّلام به کربلا، ورود حضرت به این سرزمین و نامه برای اهل کوفه، ورود عمر بن سعد به کربلا، فتوای شریح قاضی به قتل امام حسین علیه السّلام و تراکم لشکر یزید، ملاقات امام حسین علیه السّلام با ابن سعد، منع آب از امام حسین علیه السّلام، محاصره خیمه ها در کربلا، آندن امان نامه برای فرزندات امّ البنین سلام اللَّه علیها، درخواست تأخیر جنگ، آمدن لشکر تازه نفس به کربلا، خطابه امام حسین علیه السّلام برای اصحابش، سخنان امام حسین علیه السّلام با اهل بیتش، سخنان زینب کبری سلام اللَّه علیها با امام حسین علیه السّلام، همه اینها مراحلی از واقعه کربلاست که قبل از شهادت امام حسین علیه السّلام در ماه محرم بوقوع پیوسته است.

شهادت سیّد الشّهداء امام حسین علیه السّلام، شهادت قمر بنی هاشم حضرت عباس علیه السّلام، شهادت حضرت علی اکبر علیه السّلام، شهادت قاسم بن حسن علیه السّلام، شهادت باب الحوائج علی اصغر علیه السّلام، شهادت عبداللَّه بن حسن علیه السّلام شهادت حبیب بن مظاهر اسدی و مسلم بن عوسجه، شهادت حر بن یزید ریاحی و جون غلام ابی ذر غفاری، و شهادت اصحاب با وفای امام حسین علیه السّلام، شهادت زوجه وهب به دست غلام شمر، جلوه های بزرگترین پرونده شهادت است که در ماه محرم تحقق یافته است.

آمدن ذوالجناح با یال خونین به خیمه فاطمیات، ماتم و ناله و گریه پردگیان حرم بر سیّد الشّهداء علیه السّلام و اولاد او، غارت اموال از خیام امام حسین علیه السّلام، غارت لباس و زره از بدن مطهر شهدای کربلا، به آتش کشیدن خیمه های آل اللَّه، فرار فاطمیات و علویات در بیابانها، شهادت دختران کوچک در کنار خیمه ها، جدا شدن سرهای مطهر امام حسین علیه السّلام و اهل بیت و اصحاب، وقایعی است که پس از شهادت امام حسین علیه السّلام بوقوع پیوسته، و همه در ماه محرم بوده است.

رأس مطهر امام حسین علیه السّلام در تنور خولی در کوفه، حرکت کاروان اسرا از کربلا، حرکت اهل بیت امام حسین علیه السّلام به سوی کوفه، دفن شهدای کربلا، ورود اهل بیت علیهم السّلام به کوفه، اسرای اهل بیت علیهم السّلام در مجلس ابن زیاد، اسرای اهل بیت علیهم السّلام در زندان کوفه، خبر شهادت امام حسین علیه السّلام در مدینه و شام، شهادت عبداللَّه بن عفیف، وقایعی است که در ماه محرم کوفه به خود دیده است و سپس اهل بیت علیهم السّلام در شهرهای عراق و شام گردانده شدند و در همین ماه بود که به شام رسیدند.