1 - ولادت امام حسن عسکری علیه السّلام
در این روز حضرت امام حسن عسکری علیه السّلام در سال 232 ه’ جهان را به قدوم خود منور فرمودند.
(اعلام الوری: ج 2، ص 132. فیض العلام: ص 229)
و به روایت مصباح، تقویم المحسنین، اختیارات و دروس شهید ولادت حضرت در چهارم این ماه بوده است.
(قلائد النحور: ج ربیع الثانی، ص 185)
اقوال دیگری نیز در ولادت آن حضرت وجود دارد که عبارتند از 27 ذی الحجه
(مسار الشیعه: ص 23. توضیح المقاصد: ص 10. مسار الشیعه: ص 30)
پدر آن حضرت امام هادی علیه السّلام و مادر محترمه اش بانوئی است که نامش حدیث یا حدیثه یا سوسن یا سلیل است.
(ریاحین الشریعه: ج 3، ص 24. ارشاد: ج 2، ص 313)
محل ولادت حضرت مدینه و مشهورترین القاب ایشان زکی، نقی، و کنیه حضرتش ابومحمد است.

آن حضرت را برای زیر نظر داشتن و کنترل رفت و آمدها، در محل سکونت سپاهیان ترک تبار دربار عباسی مسکن داده بودند، و از همین جاست که به آن حضرت «عسکری» می گویند.
(تتمه المختصر فی اخبار البشر: ج 1، ص 348)


2 - شهادت حضرت صدیقه طاهره علیه السّلام:
(وقایع الایام: ج ربیع الاول و ربیع الثانی، ص 204)
بنابر روایتی که چهل روز پس از رحلت پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله را روز شهادت حضرت زهراء سلام اللَّه علیها دانسته، روز هشتم ربیع الثانی روز شهادت حضرت به حساب می آید.