25 محرم


شهادت امام سجاد (علیه السلام )

در سال 94 بنابر مشهور(62) یا 95 ه‍(63)، امام زین العابدین (علیه السلام ) در سن 57 سالگى با زرهى كه ولید بن عبد الملك یا هشام لعنهما الله به آن حضرت دادند به شهادت رسیدند. این در حالى بود كه 34 یا 35 سال بعد از واقعه كربلا رد مصائب جان گداز شهادت پدر و برادران و عمو و بستگان و اسارت عمه ها و خواهرانش ، گریان بودند.
امام باقر (علیه السلام ) آن حضرت را تجهیز نمودند و در بقیع كنار قبر عموى مظلومش حضرت مجتبى (علیه السلام ) به خاك سپردند. سال شهادت آن حضرت را به خاطر كثرت فوت فقهاء و علماء ((سنه الفقهاء)) گفتند.
در شهادت آن حضرت اقوال دیگرى نیز وجود دارد: 12 محرم ، 18 محرم ، 19 محرم ، 2 صفر.(64)