1 - حرکت کاروان کربلا به سوی شام:
در این روز اهل بیت سیّد الشّهداء علیه السّلام را از کوفه به سوی شام حرکت دادند.
(الوقایع و الحوادث: ج 4، ص 114)
زنهای غیر هاشمیه از انصار امام حسین علیه السّلام که در کربلا اسیر شدند 
با شفاعت اقوام و قبایلشان نزد ابن زیاد از قید اسیری خلاص شدند،
 و فقط زنهای هاشمیات برای اسارت به شام برده شدند.
(ابصار العین فی انصار الحسین علیه السّلام: ص 133)