۱۵ محرم
1 - فرستادن سرهای مطهر شهدا به سوی شام
بنابر بعضی اقوال، در این روز سرهای مطهر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السّلام را به سوی شام حرکت دادند.
(وقایع الایّام: تتمه محرم، ص 281)
البته بعداً اهل بیت علیهم السّلام سرهای مطهر را به بدنها ملحق کردند.

.