1 - ولادت امام هادی علیه السّلام
امام هادی علیه السّلام بنابر مشهور در چنین روزی از سال 212 یا 214 ه’، در قریه صریا نزدیکی مدینه به دنیا آمد.
(توضیح المقاصد: ص 30. کافی: ج 2، ص 551. ارشاد: ج 2، ص 298. اعلام الوری: ج 2، 109. فیض العلام: ص 121. بحار الانوار: ج 50، ص 116 - 117. مناقب ابن شهر آشوب: ج 4، ص 382)
ولادت آن بزرگوار در 27 جمادی الاخر و 2 و 3 و 5 و 13 رجب هم نقل شده است.
(بحار الانوار: ج 99، ص 79. منتخب التواریخ: ص 789)
نام مبارک آن حضرت «علی»، نام پدرشان جواد الائمه علیه السّلام، و نام مادر آن حضرت سمانه مغربیه معروف به سیده با کنیه امّ الفضل است.
(ریاحین الشریعه: ج 3، ص 23. مناقب ابن شهر آشوب: ج 4، ص 433)
کنیه شریفش ابوالحسن ثالث است.
(مناقب ابن شهر آشوب: ج 4، ص 432)
القاب حضرت: نجیب، مرتضی، هادی، نقی، عالم، فقیه، امین، مؤتمن، الطیب، عسکری، فقیه عسکری و ابن الرضا بود.
(مناقب ابن شهر آشوب: ج 4، ص 432)