1 - ازدواج امیر المؤمنین و حضرت زهرا علیهماالسّلام
ازدواج امیر المؤمنین و حضرت زهرا علیهماالسّلام
در این روز در سال 2 ه’، آقا و سرور ما خاتم الانبیاء صلّی اللَّه علیه و آله، أمیر المؤمنین علیه السّلام را به سیّده نساء عالمیان فاطمه زهرا بتول عذراء سلام اللَّه علیها تزویج فرمود.
(تتمه المنتهی: ص 137. بحار الانوار: ج 43، ص 97)
این ماجرا بعد از رجوع از جنگ بدر 16 روز بعد از وفات رقیه دختر پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله در روز سه شنبه 6 ذی الحجه واقع شده است.
(امالی طوسی: ج 1، ص 42. بشاره المصطفی: ص 267)
امام صادق علیه السّلام فرمود: «اگر خداوند متعال أمیر المؤمنین علیه السّلام را خلق نمی کرد، در تمام زمین انسانی که کفو و شایسته همسری با حضرت فاطمه سلام اللَّه علیها باشد یافت نمی شد».
(امالی شیخ طوسی: ج 1، ص 29 - 42. الفردوس ابن شیرویه دیلمی: ج 3، ص 373. کشف ال غمه: ج 1، ص 472، به نقل از پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم: «لولا علی لم یکن لفاطمه کفو». بحار الانوار: ج 43، ص 141. مناقب: ج 3، ص 129. بشاره المصطفی صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم: ص 267. المحتضر: ص 133 - 136)
خواستگاری از فاطمه سلام اللَّه علیها
هنگامی که سن مبارک بتول عذراء حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام اللَّه علیها نه سال کامل شد، از اطراف و اکناف اهل مدینه و عظمای قبائل و رؤسای عشایر و صاحبان ثروت و مکنت به خواستگاری حضرت آمدند. عده ای از منافقین نیز این جرئت را به خود دادند که با کمال بی شرمی به خواستگاری آن حضرت بیایند.

هنگام خواستگاریِ بعضی از آنها رسول اکرم صلّی اللَّه علیه و آله بسیار ناراحت شدند، و به عده ای از منافقین که اعتراض کردند، فرمودند : «من شما را رد نکردم، بلکه خدا شما را رد کرده و امر فاطمه سلام اللَّه علیها از جانب خداوند متعال معین می شود». آنان غافل از این بودند که این گوهر گرانبها را خداوند در سایه عزّت و حراست خود حفظ فرموده و او را در خور استعداد ابناء دنیا از ملوک و رعایا و ارباب فقر و غنا قرار نداده است، بلکه او را برای وصی پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله علی بن ابی طالب علیه السّلام ذخیره فرموده است.
(مناقب ابن شهر آشوب: ج 1، ص 353 -363. عیون اخبارالرضا علیه السّلام: ج 1، ص 225. عوالم العلوم: ج 11، ص 141 -142. الروض الفائق: ص 256. بحار الانوار: ج 43، ص 145. ریاحین الشریعه: ج 1