1 - جنگ سویق
در این ماه در سال 2 ه’ غزوه سویق به وقوع پیوست.
(بحار الانوار: ج 20، ص 2 - 3. نور الابصار شبلنجی: ج 1، ص 82)
ابوسفیان بعد از واقعه بدر نذر کرد که با زنی نزدیکی نکند و روغن به خود نمالد تا انتقام خویش را از پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله بگیرد. به این منظور همراه دویست نفر به عریض از نواحی مدینه رفتند و دو خانه و چندین نخل را آتش زدند و دو نفر از بزرگان انصار را در آنجا کشتند تا او به نذر خود عمل کرده باشد.

چون خبر به پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله رسید ابولبابه را در مدینه گذاشته همراه با دویست نفر از مهاجرین و انصار و در رأس آنها أمیر المؤمنین علیه السّلام به سوی عریض حرکت کردند. ابوسفیان چون با خبر شد که پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله با عجله به آنجا می آید، به لشکر خود دستور داد تا انبانهای سویق را که برای آذوقه با خود آورده بودند ریخته و سبکبار فرار کنند. مسلمانان وقتی رسیدند آنان گریخته بودند. لذا انبانهای سویق را برداشته مراجعت نمودند. به همین دلیل این غزوه را «ذات السویق» گویند.
(منتهی الامال: ج 1، ص 58)