در ادبیات سیاسی بین‌المللی، عنوان «مقاومت به شیوه امام خمینی» یک عنوان است. آنچه که در تعبیرات فرنگی‌ها وجود داشت و بعد از قضیه آزادسازی خرمشهر این اصطلاح خیلی شایع شد، «دکترین مقاومت امام خمینی» است.

ـ یکی از چهره های سیاسی معروف دنیا در این باره نوشته است: در آینده نه‌چندان دور شاهد قدرتهای فرامرزی‌ای خواهیم بود که از لحاظ ماشین‌آلات جنگی یا صنعتی چندان بالا نیستند، اما با قدرت تاثیرگذاری بر میلیونها انسان سیطره نظامی و اقتصادی غرب را به چالش خواهند کشید.

ـ این را یک سیاست‌مدار و صاحب‌نظر سیاسی آمریکایی می‌گوید. بعد هم اضافه می‌کند دکترین مقاومت خمینی با تمام توان شاهرگ‌های سیطره غرب و آمریکا را هدف گرفته است. راز ماندگاری جمهوری اسلامی این‌ها است. این خطی است که این بزرگوار این بنده صالح خدا در میان ما باقی گذاشت.

ـ‌ امروز جبهه‌ مقاومت در منسجم‌ترین وضعیّت در چهل سال گذشته‌ است؛ در منطقه و در مراکزی حتّی فراتر از منطقه، این یک واقعیّت است.

نقطه‌ مقابل قدرت استکباری است، قدرت استکباری آمریکا، قدرت فتنه‌انگیزی و خباثت رژیم صهیونیستی، اینها از چهل سال پیش به این طرف به‌مراتّب تنزّل کردند و پایین رفتند؛ ما این را در محاسبات خودمان باید لحاظ کنیم.

ـ ما البته در کشور مشکلاتی داریم؛ مشکلات اقتصادی داریم. بارها هم گفتیم مسئولین هم به قدر توان خودشان دنبال حل این مشکلات هستند، مشکل داریم اما بن‌بست نداریم.

ـ مهم این است. ما در کشور بن‌بست نداریم؛ نه در مسائل اقتصادی نه در مسائل اجتماعی نه در مسائل سیاسی.

ـ مشکلاتی داریم که علل مختلفی دارد اما بن‌بست در کشور نداریم. به عکس، پیشرفت داریم. در راس برجستگی‌های کشور ما همین ملت عزیز ایران هستند.