بیعت با امام مجتبى (علیه السلام )

در این روز مردم پس از شهادت امیر المؤ منى (علیه السلام ) با امام حسن (علیه السلام ) بیعت كردند(657).

قتل ابن ملجم

در این روز ابن ملجم با یك ضربت شمشیر به جهنم فرستاده شد. بعد از كشته شدن ابن ملجم مردم به سوى قطام ملعونه فاسقه هجوم آوردند و او را با شمشیر به درك فرستادند و جثه اش را بیرون كوفه سوزانیدند(658).
ابن بطوطه متوفى سال 779 ه‍ گفته است : هنگامى كه به كوفه مسافرت كردم ، در غربى جبانه كوفه در زمینى سفید، زمینى بسیار سیاه دیدم و علت را پرسیدم . گفتند: اینجا قبر ابن ملجم است . عادت اهل كوفه این است كه هر سال هیزم زیادى مى آوردند و 7 روز در این مكان مى سوزانند(659).

پی نوشته ها :

٦٥٧- كشف الغمه : ج ١ ص ٥٣٨.
٦٥٨- نفائح العلام : ص ٤١٠.
٦٥٩- نفائح العلام : ص ٤٠٩.