12 ماه رمضان
 
 مراسم عقد اخوت

در این روز در سال اول هجرت رسول گرامى اسلام (صلى الله علیه و آله ) بین اصحاب خود عقد اخوت بست و امیر المؤ منین (علیه السلام ) را برادر خود گردانید(609).

پی نوشته ها :

٦٠٩- الوقایع و الحوادث : ج ١ ص ١١٢. فیض العلام : ص ٣١. مسار الشیعه : ص ٧. تقویم المحسنین : ص ‍ ١٤. منتخب التواریخ : ص ٤٦