آمدن نامه هاى اهل كوفه براى امام حسین (علیه السلام )

در سال 60 ه‍ جمعى از كوفیان نامه هاى مردم كوفه را براى امام حسین (علیه السلام ) آوردند(602). كه از جمله نام سلیمان بن صرد و مسیب بن نجبه و رفاعه بن شداد بجلى و حبیب بن مظاهر و جمعى از شیعیان آن حضرت در آنها بود، كه توسط عبد الله بن مسمع همدانى و عبد الله بن وال خدمت امام (علیه السلام ) آورده شد.وفات حضرت خدیجه (علیها السلام )

در این روز حضرت خدیجه كبرى (علیها السلام ) از دنیا رحلت فرمودند(603). این قول بنابر نقل 45 روز بعد از رحلت جناب ابوطالب (علیه السلام ) است (604). اقوال دیگر در رحلت آن حضرت چنین است : 23 رجب ، 27 رجب ، آخر رجب ، اول ماه رمضان ، 12 ماه رمضان . آن حضرت بعد از حضرت ابوطالب (علیه السلام ) به سه روز فاصله و به قولى یك ماه و به قولى 45 روز و به قولى 50 روز وفات كرده است (605).
آن حضرت نخستین همسر پیامبر (صلى الله علیه و آله ) بود، و تا خدیجه (صلى الله علیه و آله ) زنده بود نبى گرامى اسلام (صلى الله علیه و آله ) همسرى اختیار نفرمود. سبقت به اسلام و خدمات او به پیامبر (صلى الله علیه و آله ) زیاده از آن است كه ذكر شود. در فضیلت آن حضرت همین بس ‍ كه والده مكرمه حضرت صدیقه طاهره (علیها السلام ) است ، و همه ذرارى پیامبر (صلى الله علیه و آله ) به ایشان منتهى مى شوند(606).
آن حضرت هنگام رحلت چند وصیت به پیامبر (صلى الله علیه و آله ) نمودند، و با آن همه فداكارى و انفاق مال ، به پیامبر (صلى الله علیه و آله ) عرض كردند:  ((یا رسول الله ، مرا ببخشید كه در حق شما كوتاهى كردم )). پیامبر (صلى الله علیه و آله ): ((حاشا و كلا! من از شما تقصیرى ندیدم ، بلكه منتهاى سعى و كوشش خود را در حق من نمودى . شما در خانه من زحمات زیادى را متحمل شدى . اموالت را در راه خدا بذل و بخشش نمودى )).
آنگاه خدیجه (علیها السلام ) عرض كرد: یا رسول الله ، شما را وصیت مى كنم به این دختر و به حضرت فاطمه (علیها السلام ) اشاره نمود این دختر بعد از من یتیم و غریب است . كسى از زنهاى قریش او را اذیت نكند. كسى به صورت او لطمه اى نزند، به روى او داد نزند و مكروهى نبیند(607).
آن حضرت اولین زنى است كه پیامبر (صلى الله علیه و آله ) را تصدیق نمود، و اول زنى است كه در مكه با رسول خدا (صلى الله علیه و آله ) نماز جماعت خواند، و اول زنى است كه ایمان خود را در مكه در میان مشركین اظهار نمود، و اول زنى است كه در مقابل دشمن از رسول خدا (صلى الله علیه و آله ) دفاع نمود و تمام اموال خود را به پیامبر (صلى الله علیه و آله ) بخشید، و اول زنى است كه ایمانش با قبول ولایت امیر المؤ منین (علیه السلام ) به درجه كمال رسید.
روزى پیامبر (صلى الله علیه و آله ) خدیجه (علیها السلام ) را خواست و در كنار خود نشانید و فرمود: این جبرئیل است و مى گوید: براى اسلام شروطى است كه عبارتند از: اقرار به یگانگى خداوند متعال ، اقرار به رسالت رسولان ، اقرار به معاد و اصول این شریعت و احكام آن ، اطاعت از اولى الامر و ائمه طاهرین از فرزندان او یكى بعد از دیگرى با برائت از دشمنان ایشان .
خدیجه (علیها السلام ) به هه آنها اقرار نمود و ائمه طاهرین به خصوص امیر المؤ منین (علیه السلام ) را تصدیق كرد. پیامبر (صلى الله علیه و آله ) فرمود: هو مولاك و مولى المؤ منین و امامهم بعدى : یعنى ((على مولاى تو و مولاى مؤ منان بعد از من و امام ایشان است )). آنگاه از خدیجه (علیها السلام ) در قبول ولایت امیر المومنین (علیه السلام ) عهد مؤ كد گرفت . سپس رسول خدا (صلى الله علیه و آله ) یك یك از اصول و فروع دین حتى آداب وضو و نماز و روزه و حج و جهاد و صله رحم و واجبات و محرمات را بیان فرمود.
سپس پیامبر (صلى الله علیه و آله ) دست خود را بالاى امیر المؤ منین نهاد و خدیجه (علیها السلام ) دست خود را بالاى دست رسول خدا (صلى الله علیه و آله ) و به این ترتیب با امیر المؤ منین (علیه السلام ) بیعت نمود(608).

پی نوشته ها :