رییس قوه قضاییه گفت: قابل پیش بینی بودن مسئله سیل اخیر در خوزستان باید بررسی شود، اما این کار پس از امداد رسانی و کاهش الان مردم باید انجام شود.

رئیسی :خاطره سال ۹۵ دیگر در ذهن مردم خوزستان تکرار نمی‌شود/دستگاه قضا علت سیل را بررسی می‌کند

رئیس قوه قضائیه گفت: در جلسه مشترک با سران سه قوه مسئله سیل و پرداخت خسارات به‌صورت جدی مطرح شد.

رئیسی: نمی‌گذاریم خاطره سال ۹۵ دیگر در ذهن مردم خوزستان تکرار شود/ دستگاه قضا علت سیل را بررسی می‌کند/ سفرهای استانی در دستور کار است

رئیس قوه قضائیه در سفر به اهواز گفت: مشکلاتی که در سیل به وقوع پیوست، نباید فراموش شود.

رئیسی :خاطره سال ۹۵ دیگر در ذهن مردم خوزستان تکرار نمی‌شود/دستگاه قضا علت سیل را بررسی می‌کند

رئیس قوه قضائیه به منظور بازدید از مناطق سیل زده صبح امروز وارد اهواز شد.

پرداخت خسارت های سیل به جد پیگیری می شود/دستگاه قضا علت سیل را بررسی می‌کند