تقویم شیعه ولادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام بر تمامی مسلمین تبریک وتهنیت باد :

ولادت امام حسن عسكرى (علیه السلام )


در این روز حضرت امام حسن عسكرى (علیه السلام ) در سال 232 ه‍ جهان را به قدوم خود منور فرمودند(253). و به روایت مصباح ، تقویم المحسنین ، اختیارات و دروس شهید ولادت حضرت در چهارم این ماه بوده است (254). اقوال دیگرى نیز در ولادت آن حضرت وجود دارد كه عبارتند از 27 ذى الحجه (255)، 10 ربیع الثانى (256).
پدر آن حضرت امام هادى (علیه السلام ) و مادر محترمه اش بانویى است كه نامش حدیث یا حدیثه یا سوسن یا سلیل است (257). محل ولادت حضرت مدینه و مشهورترین القاب ایشان زكى ، نقى ، و كنیه حضرتش ‍ ابومحمد است .
آن حضرت را براى زیر نظر داشتن و كنترل رفت و آمدها، در محل سكونت سپاهیان ترك تبار درباره عباسى مسكن داده بودند؛ و از همین جاست كه به آن حضرت ((عسكرى )) مى گویند(258).[ یکشنبه 25 آذر 1397 ] [ 19:23 ] [ اسماعیل روحی ]

تقویم شیعه ولادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام بر تمامی مسلمین تبریک وتهنیت باد :

ولادت امام حسن عسكرى (علیه السلام )


در این روز حضرت امام حسن عسكرى (علیه السلام ) در سال 232 ه‍ جهان را به قدوم خود منور فرمودند(253). و به روایت مصباح ، تقویم المحسنین ، اختیارات و دروس شهید ولادت حضرت در چهارم این ماه بوده است (254). اقوال دیگرى نیز در ولادت آن حضرت وجود دارد كه عبارتند از 27 ذى الحجه (255)، 10 ربیع الثانى (256).
پدر آن حضرت امام هادى (علیه السلام ) و مادر محترمه اش بانویى است كه نامش حدیث یا حدیثه یا سوسن یا سلیل است (257). محل ولادت حضرت مدینه و مشهورترین القاب ایشان زكى ، نقى ، و كنیه حضرتش ‍ ابومحمد است .
آن حضرت را براى زیر نظر داشتن و كنترل رفت و آمدها، در محل سكونت سپاهیان ترك تبار درباره عباسى مسكن داده بودند؛ و از همین جاست كه به آن حضرت ((عسكرى )) مى گویند(258).[ یکشنبه 25 آذر 1397 ] [ 19:23 ] [ اسماعیل روحی ]