‏ ‏

انتظار فرج از نیمه‌ی خرداد کشم

‏ ‏‏ ‏‎ ‎

از غم دوست در این میکده فریاد کشم

دادرس نیست که در هجر رخش داد کشم

داد و بیداد که در محفل مارندی نیست

که برش شکوه برم داد ز بیداد کشم

شادیم داد غمم داد و جفا داد و وفا

با صفا منت آن را که به من داد کشم

عاشقم عاشق روی تو نه چیز دگری

بار هجران و وصالت بدل شاد کشم

مردم از زندگی بی‌تو که با من  هستی

طرفه سری است که باید بر استاد کشم

سالها می‌گذرد حادثه‌ها می‌آید

انتظار فرج از نیمه خرداد کشم