امروز قلب عالم و آدم حرای توست

  فرشتگان آمده اند، جبرئیل لحظه ها را می شمارد. متنش را از بر است: ((اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الّذی خَلَقَ...)), سنگها و صخره ها بی تابند. 
سکوت ((حرا)) دلتنگ شکستن است