ایام ولادت امامان (علیهم السلام ) و بعثت پیامبر (صلى الله علیه و آله ) از یك سو،

و مرگ چند تن از دشمنان معروف اهل بیت (علیهم السلام ) از سوى دیگر، خبرهاى خوشى است

كه این ماه را قرین سرور ساخته است . شهادت معصومین (علیهم السلام ) و چند نفر از یاران باوفاى ایشان نیز روزهاى حزن آل محمد (علیهم السلام ) در این ماه است .

در روزهاى 1،2،3،10،12،13،14،15،16،17،18،22،21،24،25،26،27،28،29 ماه رجب خاطره هایى تازه مى شود كه ذیلا به مرور آنها مى پردازیم .

ولادت امیر المؤ منین (علیه السلام )، امام باقر (علیه السلام )، امام جواد (علیه السلام )، امام على النقى (علیه السلام )،

و حضرت على اصغر (علیه السلام ) بركات متواصلى است كه در این ماه نازل شده است . بعثت پیامبر (صلى الله علیه و آله )،

خروج از شعب ابى طالب (علیه السلام )، و اعطاى فدك به حضرت زهرا (علیها السلام ) خبرهایى هستند

كه از بعد اعتقادى اهمیت ویژه اى دارند. مرگ معاویه و ماءمون و معتمد عباسى نیز ایام شادى براى دوستان اهل بیتند.

شهادت حضرت زهرا (علیها السلام ) به قولى ، و نیز شهادت امام صادق (علیه السلام )

و امام موسى بن جعفر (علیه السلام ) و امام هادى (علیه السلام ) روزهاى اشك و حزن در این ماه اند.

وفات حضرت زینب (علیها السلام )، حضرت ابوطالب (علیها السلام )، حضرت خدیجه (علیها السلام )،

ابراهیم فرزند پیامبر (صلى الله علیه و آله )، و نجاشى پادشاه حبشه خبرهاى حزن آور این ماه به شمار مى آیند.

همچنین حمله به امام مجتبى (علیهم السلام ) در مدائن و خروج امام حسین (علیه السلام ) از مدینه به سوى مكه دو خبر مهم این ماه است .

اولین اقامه نماز در اسلام ، هجرت مسلمانان به حبشه و بازگشت آنان ، تغییر قبله ،

فتح خیبر به دست امیر المؤ منین (علیه السلام )، غزوه نخله ، ورود امیر المؤ منین (علیه السلام ) به كوفه ،

اولین خطبه امیر المؤ منین (علیه السلام ) در مسجد كوفه ، اول خلافت شوم یزید، فرار ابوبكر و عمر در جنگ خیبر صفحات دیگرى از تاریخ اسلام اند كه در ماه رجب رخ داده است .