3 محرّم
1 ـ ورود عُمَر بن سعد به کربلا

در این روز عُمَر بن سعد با چهار (1) شش یا نه هزار سوار برای قتل پسر پیامبر صلّی الله علیه و آله وارد کربلا شد و در مقابل آن حضرت لشکرگاه ساخت و خیمه بر افروخت. (2)

ورود ابن سعد به کربلا در روز چهارم هم نقل شده است. (3)

�� منابع :

1. ارشاد : ج 2، ص 84. و ... .
2. معالی السبطین : ج 1، ص 301. و ... .
3. قلائد النحور : ج محرّم و صفر، ص 48.