ایام الله ده مبارک فجرانقلاب اسلامی یادآور،دلاورمردیهای ملت  


                     غیورایران  راگرامی می داریم/ولایت=امنیت/