میزان فطریه و کفاره سال ۹۹ از سوی رهبر معظم انقلاب اعلام شد

کانال فقه و احکام رهبر معظم انقلاب اسلامی در شبکه‌ مجازی

 به‌نشانی (leader_ahkam@) جدیدترین استفتائات معظم‌له

 را مبلغ و مقدار فطریه امسال منتشر کرده است.

به گزارش شبکه اجتهاد، زکات فطریه 

سال ۹۹ از سوی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای منتشر اعلام شد

سؤال: مبلغ و مقدار مقدار فطریه برای هر نفر

 چه مقدار است و چه چیزی باید به عنوان فطریه پرداخت شود؟

جواب: مکلف باید برای خودش و کسانی که نان خور او هستند،

 هر نفری یک صاع (تقریباً سه کیلو) گندم یا جو یا خرما یا 

کشمش یا برنج یا ذرت و مانند این ها به مستحق بدهد 

و اگر پول یکی از این ها را هم بدهد کافی است.

(مبلغ زکات فطره برای سال ۱۳۹۹ شمسی مطابق 

سال ۱۴۴۱ قمری، بر مبنای قیمت گندم، مبلغ ۱۰ هزار تومان است)

همچنین، مبلغ کفاره یک روز قضای روزه با عذر شرعی،

 مبلغ ۳ هزار تومان و کفاره یک روز قضای روزه عمدی،

 مبلغ ۱۸۰ هزار تومان است.