این‏جانب كه از سال‏هاى قبل از انقلاب با (ایشان) ارتباط نزدیك داشته ‏ام و

همان

ارتباط بحمدالله تعالى تاكنون باقى است، (ایشان) را یكى از بازوهاى تواناى

جمهورى اسلامى می ‏دانم و شما را چون برادرى كه آشنا به مسائل فقهى و

متعهد به آن هستید و از مبانى فقهى مربوط به ولایت مطلقه فقیه جدا

                                          جانبدارى

می ‏كنید، مى ‏دانم و در بین دوستان و متعهدان به اسلام و مبانى اسلامى، از

          جمله افراد نادرى (هستند) كه چون خورشید روشنى (مى ‏دهند).